Vyhledávání

Pravidla hry - před startem si nezapomeňte přečíst!

Jak hra funguje - jak hledat trasu a úkoly?

Jedná se o turistickou hru, jejímž cílem je projít souřadnicemi určenou trasu, zodpovědět otázky a splnit úkoly. 
Výchozí bod (přístupný nejen automobilem, ale i veřejnou dopravou) je zobrazen zde na úvodní straně - skryt pod úvodním QR kódem.

Trasa je určena průběžnými QR body. Každý QR bod obsahuje kromě jednoduché kvízové otázky i kód s GPS souřadnicemi dalšího bodu na trase - dopředu tak není známa celá trasa. Ke každému dalšímu bodu lze dojít libovolnou cestou, avšak při plánování byly brány v potaz silnice, cesty a pěšiny zobrazené v turistickým mapách (většinou se nejedná o turisticky značené cesty) - úkoly se tedy nacházejí vždy při této oficiální mapové nejkratší trase, pokud zvolíte zkratku, např. přes louku zcela mimo cestu, úkol minete. QR průběžný bod je destička o velikosti přibližně 10 x 10 cm, úkolový bod je potom předmět, stavba či jiná zajímavost, u které se  v bezprostřední blízkosti nachází rovněž destička s QR kódem.

Celkový počet QR souřadnicových bodů na trase v roce 2022 je 11. 

U 10 bodů se nachází kvízová otázka, u bodu (stanoviště) č. 9 je potom vyhodnocení kvízu a seznam úkolů, které jste míjeli. Zde také naleznete pamětní knihu pro podpis účastníků prvního ročníku. 

Mezi jednotlivými QR body na trase je vždy bod s úkolem - ten nemá přesně dané souřadnice, pouze udanou přibližnou vzdálenost a je potřeba jej nalézt pozorováním a sledováním okolí v průběhu cesty, spolu se správným odměřením ušlé vzdálenosti (např. dle mapové aplikace). I na místě úkolu se nachází QR bod s textem k úkolu, avšak bez dalších souřadnic. Úkol zpravidla znamená objevení  daného "předmětu", u kterého je doplňující text. Po splnění (resp. nalezení) úkolu pokračujete na následující QR bod dle posledních získaných souřadnic. Nesplnění (nenalezení) úkolu či nezodpovězení otázky neznamená nemožnost jít dále, souřadnice další trasy jsou vždy v souřadnicovém QR bodu uvedeny.

Ke hře je nutný chytrý telefon, není nutné mít mobilní internetové připojení. Před startem je však potřeba mít nainstalovanou aplikaci na čtení QR kódů a mapovou aplikaci s turistickými mapami (pro využití bez mobilních dat je nutno stáhnou offline mapy). Postup k dalšímu bodu probíhá naskenováním QR kódu a následným zkopírováním zobrazených souřadnic do mapové aplikace. 

Co mohu vyhrát?

S námi vyhrává každý :) 

Kromě symbolické virtuální "odměny", kterou můžete získat na posledním QR bodu č. 11, vyhraje každý zábavně (doufáme) a aktivně strávený čas v přírodě na čerstvém vzduchu. Na výletě v místech, která sice možná již znáte, ale projdete si je zase třeba trochu jinak. 

Hru jsme pro vás připravili a provozujeme zcela zdarma a v našem volném čase (proto nás, prosím, nekamenujte za případné nedostatky), v příštích letech bychom  rádi připravili nové trasy a třeba i se skutečnými odměnami - nápadů  na zlepšení máme hodně :) Budeme proto velmi rádi, pokud nás podpoříte a umožníte tak vznik dalších ročníků na nových trasách, někdy v budoucnu třeba i na vzdálenějších místech.  Pokud se vám náš nápad líbí, chystáte se hru absolvovat, případně jste hru již prošli a líbila se vám, můžete nás libovolnou částkou podpořit nejen přímo na trase, ale i zde na uvedeném spojení

Podpořit nás můžete i sdílením hry mezi vaše přátele a známé :) Děkujeme, velmi si vážíme každé podpory!

Technický problém na trase?

Nejde vám načíst QR kód? Zkuste jej načíst několikrát, třeba z lepšího úhlu, vyzkoušejte i očistit čočky fotoaparátu, případně stáhněte jinou aplikaci pro čtení QR kódů. Ideální je vyzkoušet před výletem nanečisto zda vaše aplikace čte kódy bez problému - vyzkoušet načíst můžete tento testovací QR kód.

Nemůžete najít souřadnicový nebo úkolový QR bod? Všechny body jsou lehce ukryty - tedy tak, aby nebyly vidět již z dálky, ale zároveň jejich nalezení nebylo nemožné. Navigování k souřadnicovému bodu nemusí být zcela přesné, záleží třeba i na aktuální hustotě okolního porostu. Umístění úkolového bodu není přesně určeno - vždy bude dáno pouze orientační vzdáleností (např. "vzdálenost k dalšímu úkolu 1100 metrů"), od ušlé vzdálenosti 1 km až do 1,2 km je tak potřeba pozorně sledovat okolí, bod bude ukryt někde v tomto rozmezí. Zkuste tedy lépe hledat.

I když se snažíme QR body na trase kontrolovat tak, jak  jen je v našich silách, může se stát,  že sice hledáte správně, ale souřadnicový QR bod či úkol prostě zmizel :( Pro tento případ je zde možné stáhnout seznam všech použitých souřadnic (bez úkolů) - důrazně však doporučujeme nedívat se na ně dopředu a použít je jen v případě nouze, připravili byste se o jeden z nejdůležitějších smyslů a zábavy orientační hry.

Pokud jste přesvědčeni o tom, že souřadnicový či úkolový QR bod někdo "zmizel", napište nám prosím zde či na e-mail info@kjugame.cz
Děkujeme!

Na závěr několik informací:

Výlet absolvujete na vlastní riziko. Každý by měl před cestou - dle uvedené délky a převýšení trasy - zvážit vlastní možnosti, fyzickou kondici, potřebné vybavení a počasí. Na výlet se nevydávejte sami, vždy mějte při ruce turistickou lékárničku a možnost přivolání zdravotnické záchranné služby.

V průběhu hry se může změnit charakter cest, např. vlivem lesní těžby. Mějte toto na paměti a do míst, kde je v danou chvíli zakázán či omezen vstup, nevstupujte či respektujte místní pokyny.

Budete procházet velmi klidnými a ne zcela turisticky frekventovanými lokalitami. Prosíme vás, abyste na toto brali ohled a své chování nejen v přírodě, ale i obydlených oblastech, tomu přizpůsobili. 

Provoz hry může být kdykoli ukončen, a to informací na těchto webových stránkách, případně jejich odstraněním. Hra je bezplatná, jakékoli neúspěšné absolvování, např. vinou chybějících či nenalezených QR kódů, tak nepodléhá žádné náhradě.

Přejeme vám krásný výlet, dobré počasí a zábavnou hru! :)